Tatry : Jaskinia Wielka Śnieżna zamknięta do odwołania

Taternictwo Jaskiniowe fot. TPN / Sylwia Stolarczyk

  Tatrzański Park Narodowy 21 sierpnia br zamknął do odwołania Jaskinie Wielką Śnieżną Zakaz wejścia obowiązuje też do systemu systemu jaskini – otwory Jaskiń Śnieżnej, Jasny Aven, Wielka Litworowa, Nad Kotliny, Wilcza oraz do wszystkich jaskiń w Wyżniej i Niżniej Świstówce (dotyczy to taterników jaskiniowych, jak i osób prowadzących badania naukowe).
Przypomnijmy , że w Jaskini Śnieżnej Jasnej piątą dobę trwa akacja ratunkowa . ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ratownicy Straży Pożarnej i pirotechnicy starają się dotrzeć do dwóch grotołazów, którzy utknęli w jednym otworze i którym woda odcięła drogę powrotu .

Poszerzany jest otwór Jaskini. Teraz ma szerokość ponad 8 m . Ratownikom udało się dotrzeć do ekwipunku, jaki pozostawili grotołazi z wrocławskiego klubu speleologicznego.
Od soboty 17.08.2019 r nie ma żadnego kontaktu z uwięzionymi . Nie wiadomo tez gdzie ich szukać i czy jeszcze żyją. Niewiele w tej materii wyjaśniło sprowadzenie ratowników specjalizujących się w poszukiwaniach osób przysypanych w kopalniach . Kamery termowizyjne nie wyryły też żadnych śladów człowieka.
Przypomnijmy, ze w jaskini panuje temperatura nie wyższa niż 4 stopnie Celsjusza, a to oznacza , ze życie ludzkie jest poważnie narażone w najlepszym wypadu na hipotermię .

W Tarzańskim Parku Narodowym funkcjonuje wiele jaskiń udostępnionych grotołazom. Oto ich wykaz i zasady obowiązujące w Tatrach

Które jaskinie można eksplorować ?

Dla taternictwa jaskiniowego udostępnione są następujące obiekty jaskiniowe:

Barania
Czarna
Dudnica
Goryczkowa
Kalacka
Kasprowa Niżnia
Kasprowa Średnia
Kasprowa Wyżnia
Koprowa Studnia
Małołącka
Marmurowa
Miętusia
Miętusia Wyżnia
Pod Dachem
Pod Wantą
Pomarańczarnia
Przy Przechodzie
Studnia za Murem
System Ptasiej:

Lodowa Litworowa
Ptasia Studnia
Nad Dachem

System Wielka Śnieżna (z wyłączeniem Jaskini Wilczej do połączenia ze Śnieżną):

otwór Wielka Litworowa
otwór Śnieżna
otwór Jasny Aven
otwór Nad Kotlinami

Śpiących Rycerzy
Śpiących Rycerzy Wyżnia
Tunel Małołącki (dolny otwór)
Wodna pod Pisaną
Zimna

Większość tych jaskiń znajduje się w Dolinie Kościeliskiej i Dolinie Małej Łąki, kilka obiektów położonych jest w Dolinie Bystrej. Są to w przeważającej części jaskinie przekraczające 100 m długości, a sześć z nich należy do najdłuższych jaskiń TPN przekraczających 1000 m długości. Listę wraz z okresami udostępniania znajdziesz tutaj.

Jaki dokument decyduje o tym, które jaskinie udostępniono taternikom?

Uprawianie taternictwa na terenie TPN reguluje Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego w sprawie uprawiania taternictwa jaskiniowego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, dostępne tutaj. Taternicy jaskiniowi, jak wszyscy pozostali, są również zobowiązani do przestrzegania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Dlaczego nie wszystkie jaskinie można eksplorować?

Wiele nieudostępnionych jaskiń to niezwykle cenne obiekty, w których każda obecność człowieka wywiera negatywny wpływ. Są to również w większości małe obiekty nieatrakcyjne pod względem taternickim, jednak one same, jak i ich otoczenie, a także drogi dojścia do nich stanowią cenne obszary pod względem przyrodniczym.

Czy trzeba mieć specjalne zezwolenie i umiejętności?

Aby uzyskać zezwolenie na wejście do jaskini na terenie TPN, należy posiadać Kartę Taternika Jaskiniowego, licencję TPN uprawniającą do uprawiania taternictwa jaskiniowego na terenie Parku lub uczestniczyć w kursie jaskiniowym. Kartę Taternika Jaskiniowego uzyskuje się po ukończeniu kursu taternictwa jaskiniowego oraz zdaniu egzaminu. Aby uzyskać licencję TPN, należy dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez instruktora taternictwa jaskiniowego oraz odbyć szkolenie przyrodnicze prowadzone przez pracownika Parku. Kursanci mogą wejść do jaskini pod następującymi warunkami:

muszą posiadać dowód tożsamości oraz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie taternictwa jaskiniowego wystawione przez jednostkę organizującą kurs
w wyjściu musi brać udział osoba posiadająca uprawnienia instruktora taternictwa jaskiniowego

Przed wejściem do jaskiń należy dokonać rejestracji wyjścia, wypełniając formularz na stronie internetowej www.jaskinie.tpn.pl. W przypadku awarii elektronicznego systemu rejestracji oraz w sytuacjach awaryjnych rejestracji wyjścia można dokonać w Punkcie Informacji Turystycznej, ul. Chałubińskiego 42, telefonicznie (182023300) lub wysyłając e-mail pod adresem: infotur@tpn.pl. Dopuszcza się możliwość dokonywania wpisów z dwudniowym wyprzedzeniem. Za dokonanie prawidłowego wpisu odpowiada kierownik wyprawy. Po dokonaniu wpisu, trzeba wydrukować „poświadczenie rejestracji wejścia do jaskini” lub zapamiętać numer wpisu. Będzie on bowiem potrzebny w przypadku ewentualnej kontroli. Po dokonaniu rejestracji kierownik zespołu może otrzymać prośbę o wypełnienie karty informacyjnej dotyczącej stanu czystości w jaskini, stanu stałych punktów asekuracyjnych lub innych ważnych z punktu widzenia ochrony przyrody spostrzeżeń. Kartę po wyjściu z jaskini powinien wypełnić kierownik zespołu, a następnie przesłać ją bądź dostarczyć do TPN.

Zawsze należy zostawić gdzieś informację o wyjściu, planowanej godzinie powrotu i ewentualnej godzinie alarmowej. Odpowiada za to kierownik wyjścia. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników wyprawy, jak i za zapewnienie systemu alarmowego, w tym zgłoszenie wyprawy w TOPR.

Jakie szczególne ograniczenia obowiązują?

Do tej samej jaskini w ciągu jednego dnia mogą być wydane zezwolenia tylko trzem grupom taterników, przy czym dzienny limit wejść to 15 osób.
W czasie dojścia oraz powrotu do otworu jaskini obowiązuje dojście najkrótszą bezpieczną drogą od najbliższego szlaku turystycznego. Zaleca się używanie tradycyjnie wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych, których przebieg każdy taternik jaskiniowy powinien znać. Nie wolno dowolnie podchodzić, schodzić czy też przemieszczać się po terenie, gdzie znajdują się udostępnione jaskinie.
Obowiązuje całkowity zakaz używania oświetlenia karbidowego.
Uprawianie taternictwa jaskiniowego dozwolone jest jedynie w znanych (udokumentowanych) i ubezpieczonych w stałe punkty asekuracyjne ciągach jaskiniowych.
Podczas uprawiania taternictwa jaskiniowego zabrania się montażu i demontażu stałych punktów asekuracyjnych bez zezwolenia dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Działalność badawcza w jaskiniach, w tym eksploracyjna, wymaga oddzielnego zezwolenia dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Poniżej Oryginalny komunikat TPN

Uwaga, ze względu na trwającą akcję ratunkową w Jaskini Wielkiej Śnieżnej do odwołania obowiązuje zakaz wejścia do systemu jaskini – otwory Jaskiń Śnieżnej, Jasny Aven, Wielka Litworowa, Nad Kotliny, Wilcza oraz do wszystkich jaskiń w Wyżniej i Niżniej Świstówce (dotyczy to taterników jaskiniowych, jak i osób prowadzących badania naukowe). Prosimy o nieplanowanie działań w tym rejonie.

żródło : TPN i TOPR

Redakcja2019Madzia Rubiś

Redakcja2019Ula Starzyk

Konto zielone
konto zielone