S7 pod Tatry – znów będzie lepsza

GDDkIA

500 uczestników i 127 stron decyzji i prawie rok uzgodnień , by mógł powstać 13,1 km odcinek drogi ekspresowej S7 z dopuszczalną prędkością 100 km /h .Szacunkowy koszt planowanej w Słomnikach (woj Małopolskie )inwestycji to 508 135 507 zł . \ Droga ekspresowa S7 wiedzie wprost pod Tatry

Trasa , która dziś otrzymała zielone światło połączy w miejscu zwanym węzeł Szczepanowice – Widoma aż 16 miejscowości .Zezwolenie na realizację Inwestycji drogowej dziś podpisał wojewoda małopolski Piotr Ćwik .

GDDKiA

Nie tylko droga
Przygotowany odcinek drogi ekspresowej S7 ma długość 13,1 km. Prędkość projektowa to
100 km/h.

ZRID to nie tylko droga. Zadbano o wszystkich uczestników ruchu i nie tylko:
a) przewidziano budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
b) zaprojektowano urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne,
ekrany przeciwolśnieniowe, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz
z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i inne,
c) obciążenie wynosi 11,5 tony/oś (standard europejski), czyli droga jest
dostosowana do ruchu pojazdów ciężarowych;
d) przewidziano też miejsca obsługi podróżnych (MOP-y).

Całkowita wartość kontraktu na realizację tej inwestycji to 508 135 507,00 zł. Umowę
z wykonawcą podpisano 8 stycznia 2018 r.

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uruchomienie tego wąskiego gardła na S7 skróci drogę przejazdu z 30 do 18 min.

żródło: MUW

Redakcja2019Adam Mareczek

Konto zielone
konto zielone