Tytuł „Polska Marka Turystyczna” dla Szlaku wokół Tatr – inicjatywy Euroregionu Tatry

Szlak wokół Tatr fot. M. Kolasa UG Nowy Targ

Historyczno Kulturowo- Przyrodniczy Szlak rowerowy Wokół Tatr z tytułem Polska Mara Turystyczna. Budowana w ramach inicjatywy samorządów Polski i Słowacji rowerostrada pokonała 117 zgłoszonych marek i znalazła się w ścisłym gronie wśród 11 laureatów.

Polska Marka Turystyczna to tytuł przyznawany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ( MSiT) oraz Polską Organizację Turystyczną ( POT ) projektom, które zdaniem jury mają duży potencjał turystyczny

Wśród nagrodzonych tytułem „Polska Marka Turystyczna – kandydat” obok Szlaku wokół Tatr znalazły się m.in : Jura Krakowsko-Częstochowska, Mazury Zachodnie, Puszcza Białowieska, miasto Zamość i Ziemia Świętego Krzyża.


Historyczno- Przyrodniczo- Kulturowy Szlak Wokół Tatr według zamierzeń liczyć będzie blisko 250 km i okalać Tatry polskie i słowackie .Powstał z inicjatywy samorządów skupionych w Euroregionie Tatry. Przypomnijmy, że pierwotnie był on projektem, który ubiegał się o finansowanie rządu i fundusze europejskie. Projekt przez wszystkie możliwe instancje był odrzucany. Tylko upór i determinacja samorządowców z Euroregionu Tatry doprowadziła happy endu w te sprawie .

Szlak Wokół Tatr – chociaż z prestiżowym tytułem ” Marki Turystycznej nie jest jeszcze gotowy w całości .

Oddane do użytku odcinki po stronie polskiej : z Nowego Targu do Trsteny z jednej strony i Kacwina z drugiej.

Projekt Jest rozbudowywany o kolejne odnogi i punkty obsługi.

Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że to jedna z największych atrakcji turystycznych Podhala, która wpisuje się w trend dynamicznie rozwijającej się turystyki rowerowej.

Redakcja2019Ula Starzyk

Konto zielone
konto zielone