Dziura ozonowa maleje…

Po raz trzeci ( 1988, 2002)od czasu wprowadzenia zakazu używania freonów zmniejszyła się dziura ozonowa. We wrześniu według pomiarów NASA zajmowała powierzchnię prawie 16,5 mln km kw., a obecnie to ok. 10 mln km kw. Odbudowa strefy na Antarktydą potrwa nawet kilka dekad

Ta jaskółka , chociaż daje nadzieję nie wieszczy totalnych zmian. NASA twierdzi nawet, że zmniejszenie się dziury ozonowej to wynik wysokich temperatur.

Stosowane powszechnie na świecie freony, znane też jako CFC (ang. chlorofluorocarbons), to jedna z głównych przyczyn odpowiedzialnych za niszczenie warstwy ozonowej.

Freony unoszą się w górę atmosfery, gdzie promienie słoneczne uwalniają z nich m.in. niszczący ozon chlor. Ozon- czyli podwójny tlen – chroni żyjące na Ziemi organizmy przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Redakcja2019 Stasek Kawecki

konto czerwone
konto czerwone