Nowy odcinek ekspresówki do Zakopanego na święta

Zakopianka
Zakopianka fot. GDDKiA

Teraz to już 200 km nowiutkiej trasy S7- to wyjątkowy prezent Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla kierowców. Nowy, 8 km odcinek dwujezdniowa trasy ekspresowej łączącej Małopolskę ze stolicą kraju został oddany aż pięć miesięcy

Ten mały 8 km odcinek drogi S7 od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej połączył powstałe już odcinki w 200 kilometrową jednolitą trasę szybkiego ruchu biegnącą od granic wojewódzkich w kierunku Warszawy.

Dwujezdniowy, 7,6-kilometrowy odcinek S7 wraz z węzłem Skarżysko-Kamienna Zachód miał być oddany przez Budimex S.A. do maja 2020 roku. Wykonawca wcześniej zadeklarował, że postara się, by ciąg główny był oddany do ruchu jeszcze w 2019 roku. Dotrzymał słowa.

Pozostałe prace w obrębie północnego węzła Skarżysko-Kamienna i dróg dojazdowych wciąż będą realizowane, dążąc do ukończenia w ustalonym terminie, ale fakt tak szybkiego ukończenia zachodniej części daje nadzieje na sprawne uwinięcie się z resztą inwestycji.

Oddany fragment S7 (źródło: GDDKiA)

Warto zauważyć, że poruszać się będzie można nie tylko nowym odcinkiem drogi w obrębie węzła Skarżysko-Kamienna .Możliwy będzie przejazd starym węzłem, który zmieni nazwę na Skarżysko-Kamienna Południe, a także połączenie drogami dojazdowymi z węzłem Szydłowiec Południe.

Ruch zostanie skierowany na ciąg główny S7, co odciąży dawną drogę nr 7 od ruchu tranzytowego i pozwoli na dogodną kontynuację prac w obrębie węzła północnego.

Oddany fragment S7 (źródło: GDDKiA)

Same plusy :Bezpiecznie, szybko i elegancko

Teraz komunikacja między Warszawą, Kielcami i Krakowem znacznie skróci się. Bezpieczeństwo ruchu drogowego wzrośnie, a wyprowadzenie ruchu ciężkiego ze Skarżyska-Kamiennej poprawi także warunki życia mieszkańców tej miejscowości.

Nowy odcinek S7 likwiduje ostatni jedno – jezdniowy fragment drogi między granicą województw świętokrzyskiego i małopolskiego a Warszawą. To oznacza, że na terenie województwa świętokrzyskiego droga nr 7 będzie ekspresowa na całej swojej długości.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko ze środków Unii Europejskiej projekt dostał dofinansowanie w wysokości 156,9 mln złotych. Całkowita wartość tej inwestycji to prawie 344,4 mln zł.

Oddany fragment S7 (źródło: GDDKiA)

Na oddany 7,6-kilometrowy odcinek S7 składają się dwie jezdnie po 2 pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas, dwa węzły – Skarżysko-Kamienna Północ oraz Zachód – a także dwa mosty, trzy ściany oporowe, cztery mury oporowe, dwa przejścia dla zwierząt średnich, pięć dla zwierząt małych i sześć wiaduktów,

Historia połączenia Warszawy i Zakopanego.

To największe przedsięwzięcie drogowe, które ma skrócić połączenie stolicy kraju z południem Polski.

Przedsięwzięcie realizowane z ogromnym rozmachem właśnie zbliża się do finału. To tu drążony jest  najdłuższy w Polsce tunel. Otwarto dla ruchu odcinek Skomielna Biała – Rabka Zdrój. Roboty jest jeszcze huk, ale dla samej S7 w planie jest uz tylko harmonogram prac oddania do użytku kierowcom odcinka Lubień – Naprawa.

Redakcja2019
Adam Mareczek
konto czerwone
konto czerwone