Od 1 marca b.r droższe wejście do Tatrzańskiego Parku Narodowego

Fot. T PN

Od 1 marca w górę pójdą ceny biletów wstępu na teren TPN. To pierwsza zmiana cen od 6 lat. Ostatnia podwyżka cen miała miejsce w 2014 roku .

Teraz za bilet normalny płacimy 5 zł, za bilet ulgowy 2,5 zł. 0d 1 marca br bilet normalny kosztował będzie 6 zł, zaś ulgowy 3 zł. Cena biletu 7-dniowego dla osoby dorosłej wyniesie 30 zł (obecnie 25 zł), w przypadku dziecka 15 zł (obecnie 12,5 zł).

W górę idą też roczne opłaty dla przewodników tatrzańskich (ze 100 zł do 150 zł ) oraz miesięczna opłata dla fiakrów pracujących na drodze do Morskiego Oka. / z 1300 zł do 1500 zł/ . Ceny przewozu turystów nie ulegną zmianie.

Wzrost cen biletów według informacji TPN tłumaczony jest większymi kosztami funkcjonowania parku.Rocznie TPN odwiedzajà tysiące turystów zostawiających tutaj pokaźną sumę pieniędzy.

Fot. Ula Starzyk

15% wpływu z biletów wstępu do TPN przekazywane jest na rzecz działalności Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pieniądze przeznaczane są m.in. na działania związane z edukacją, monitoringiem, ochroną przyrody i remontami szlaków.

Redakcja2019
Ula Starzyk
Konto zielone
konto zielone