Ministerstwo Finansów zniosło bufor ryzyka finansowego dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Znosimy bufor ryzyka systemowego. To korzyść dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw- czytamy rządowym komunikacie-

·       Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie rozwiązania bufora ryzyka systemowego.

·       Pozwoli to uwolnić 30 mld kapitału, który zwiększy podaż kredytów dla MŚP o 40 mld zł.

·       Zniesienie bufora zostało zarekomendowane przez Komitet Stabilności Finansowej.

– Rozwiązanie bufora ryzyka systemowego ograniczy negatywny wpływ koronawirusa na krajowy sektor bankowy i w efekcie na polską gospodarkę. Umożliwi bankom wykorzystanie środków na akcję kredytową stymulującą polską gospodarkę. Szacujemy, że efektem tego będzie podniesienie PKB o 0,5 % w przeciągu 2,5 lat – podkreśla minister finansów Tadeusz Kościński.

Bufor ryzyka systemowego

Bufor ryzyka systemowego to dodatkowy kapitał, który muszą utrzymywać banki na wypadek określonych ryzyk (np. spowolnienia gospodarczego). W przypadku materializacji ryzyka bufor ulega rozwiązaniu co powoduje, że dodatkowy kapitał może zostać przeznaczony na stymulację gospodarki. 

Wydanie rozporządzenia umożliwiającego rozwiązanie bufora ryzyka systemowego zostało zarekomendowane przez Komitet Stabilności Finansowej.

– Dzięki przyjętemu rozwiązaniu banki będą mogły udzielić dodatkowo kredytów dla przedsiębiorstw o wartości około 40 mld zł – informuje wiceminister finansów Leszek Skiba.

Jak zaznaczył Komitet ważne jest, aby uwolnione z bufora środki nie zwiększyły skali zaplanowanych dywidend, a zostały zatrzymane na kredytowanie gospodarki i pokrycie strat w najbliższych kwartałach.

Źródło Ministerstwo Finansòw

Konto zielone
konto zielone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.