Od piątku – 27.03. 2020 do pracy w sąsiednim kraju nie pojedziesz. Kwarantanna zatacza coraz większe kręgi

Dotąd, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.- czytamy w komunokacie wojewody małopolskiego. -Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. 

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie .Od 27.03 br kwarantanna onowiązuje także ich.

Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

Roxi Bakalarska
Konto zielone
konto zielone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.