Od piątku – 27.03. 2020 do pracy w sąsiednim kraju nie pojedziesz. Kwarantanna zatacza coraz większe kręgi

Dotąd, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.- czytamy w komunokacie wojewody małopolskiego. -Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. 

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie .Od 27.03 br kwarantanna onowiązuje także ich.

Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

Roxi Bakalarska
Konto zielone
konto zielone