Zakopane : Metropolita Krakowski ks. abp. Marek Jędraszewski poświęcił nowe rondo i nowe sanktuarium

fot. UM Zakopane

Rondo w. Brata Alberta taką nazwę nadano nowej inwestycji w Zakopanem, którą wybudowano u zbiegu ulic Droga na Bystre, Mieczysława Karłowicza, Oswalda Balzera, Droga do Olczy i Droga na Antałówkę.

W niedzielę, 9 sierpnia, Metropolita Krakowski ks. abp Marek Jędraszewski  dokonał poświęcenia ronda, któremu nadano nazwę zacnego patrona . Tego dnia podczas nabożeństwa u ojców Bernardynów w kościele pw. Świętego Antoniego z Padwy Metropolita Krakowski , jego eminencja abp. Marek Jędraszewski erygował kościół do rangi sanktuarium archidiecezjalnego . To już 12 sanktuarium nad którym opiekę duchową sprawują ojcowie Bernardyni( siedem z nich to sanktuaria maryjne: w Kalwarii Zebrzydowskiej, Leżajsku, Piotrkowie Trybunalskim, Hrubieszowie, Skępem, Rzeszowie i Bornhofen (Niemcy). Trzy to sanktuaria świętych: św. Antoniego z Padwy w Radecznicy, św. Jana w Dukli i św. Szymona z Lipnicy w Krakowie. 11-te- w Alwerni znajduje się Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Ecce Homo. a 12-te Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Zakopanem) i 4 sanktuarium w Zakopanem (sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, sanktuarium Świętej Rodziny, a od teraz sanktuarium św. Antoniego z Padwy)

fot. Sanktuarium Archidiecezjalne w Zakopanem pw. św. Antoniego z Padwy

Prośbę o podniesienie kościoła ś. Antoniego z Padwy w Zakopanem do rangi sanktuarium archidiecezjalnego skierował do metropolity krakowskiego proboszcz parafii i przełożony klasztoru OO. Bernardynów, o. Antoni Kluska, który jesienią ubiegłego roku taką konieczność motywował wzrastającym zainteresowaniem wiernych postacią św. Antoniego z Padwy.

Niech przybywający tu wierni doznają pociechy w strapieniach i umocnienia w radościach – powiedział w czasie uroczystości hierarcha krakowski , na zakończenie dodając – Niech ta świątynia, ogłoszona jako sanktuarium św. Antoniego, promieniuje dobrocią Bożą, głęboką ludzką wiarą i radością tych, którzy dzięki św. Antoniemu doświadczą jak dobry i słodki jest nasz Pan

fot Sanktuarium Archidiecezjalne św. Antoniego z Padwy w Zakopanem

Patron : Święty Antoni z Padwy

Figura św. Antoniego z Padwy z 1951 dłuta zakopiańskiego rzeźbiarza Pawła Szczerby znajduje się na głównym ołtarzu .Postać patrona wykonana jest z drewna modrzewiowego. Figurę otaczają liczne wota.

Św. Antoni z Padwy był jednym z najbardziej cenionych kaznodziei XIII w. Urodził się w Lizbonie w 1195 r. Pomiędzy 15. a 20. rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych św. Augustyna, którzy mieli swój klasztor na przedmieściu Lizbony. Spędził tam dwa lata, po czym przeniósł się do klasztoru w Coimbrze, obok Lizbony – był to drugi, najważniejszy ośrodek życia religijnego i kulturalnego w kraju. W roku 1220 opuścił zakon kanoników i wstąpił do zakonu franciszkanów (Zakonu Braci Mniejszych) z nadzieją wyjazdu na misje do Maroka i poniesienia tam śmierci męczeńskiej za głoszenie Ewangelii. Udzielał się w pracy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Szczególny dar wymowy gromadził przy nim wielkie tłumy. Zmarł w wieku 36 lat. Jego proces kanonizacyjny jest najkrótszym w historii Kościoła katolickiego. Wyniesiony został na ołtarze 30 maja 1232 przez papieża Grzegorza IX. 16 stycznia 1946 r. papież Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła.

HISTORIA Kościoła ś. Antoniego z Padwy w Zakopanem

Działalność Bernardynów w Zakopanem sięga roku 1902. Zakupiono wówczas dla chorych zakonników dom wypoczynkowy, gdzie znajdowała się niewielka kaplica zakonna św. Antoniego z Padwy. Od sierpnia 1939 r. dom był zamieszkały na stałe. W związku z zamknięciem przez niemieckich okupantów kaplic w „Księżówce” i u sióstr urszulanek na Jaszczurówce, Bernardyni rozpoczęli posługę duszpasterską w swojej kaplicy, gdzie dotąd zwyczajowo sprawowali sakramenty i nabożeństwa.

W 1950 r. rozpoczęto rozbudowę dotychczasowej kaplicy, przy zachowaniu stylu zakopiańskiego. Nowy kościół został poświęcony w 1959 r. W 1976 r. kard. Karol Wojtyła powierzył Bernardynom duszpasterstwo parafialne w Bystrem, na Kozińcu i w Antałówce, a w 1984 r. kard. Franciszek Macharski erygował parafię pw. św. Antoniego z Padwy.

9.08 2020 rok Metropolita Krakowski ks abp. Marek Jędraszewski podniósł kościół św Antoniego z Padwy do rangi sanktuarium archidiecezjalnego.

żródło: arch. kościoła pw. św. Antoniego z Padwy w Zakopanem

Redakcja2019
Ula Starzyk
konto czerwone
konto czerwone