Turystyka: komunikacja : Namiastka nowej drogowej jakości na Zakopiance .

Fot. GDDKiA

Ten weekend był dla kierowców próbą. Pod Tatry można było dojechać fragmentem zakopianki z nową jezdnią. To dobry początek dla drogi na którą czekają turyści w całym kraju.

Już od października ubiegłego roku jeżdżono lewym pasem , a teraz role zmieniono. Od połowy lipca br kierowcy mogą korzystać z nowej jezdni drogi ekspresowej S7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad( GDDKiA) udostępniło odcinek zakopianki, od Zbójeckiej Góry do węzła Zabornia. Organizacja ruchu jest tymczasowa . Otwarcie drogi planuje się po wakacjach.

Ruch odbywa się tutaj tylko prawą jezdnią,na lewej wciąż układana jest warstwa ścieralna nawierzchni.

Fragment zakopianki z nową jezdnią. Są niestety opóźnienia
fot.GDDiA

Zaglądamy przy okazji też i w inne rejony budowanych odcinków S7 i DK 47 pod Tatry.

Sytuacja jest taka : na mostach i wiaduktach trwają prace wykończeniowe: montaż balustrad, wykonywanie nawierzchni gzymsów i chodników z żywicy, ekranów, umacnianie stożków. Zaawansowanie prac wykończeniowych na obiektach mostowych według raportów GDDKiA wynosi 92%. Warstwa wiążąca nawierzchni ułożona jest w 67%, a ścieralna w 22%.

Wykonawcą tego odcinka zakopianki jest włoska firma Salini Impregilo.

Według planów droga ta miała być gotowa w ubiegłym roku, lecz z powodu konieczności wykonania dodatkowych prac budowlanych związanych z zabezpieczeniem osuwisk termin został przesunięty.

Trwają też prace na dwóch kolejnych fragmentach nowej drogi S7: Lubień – Naprawa i Naprawa – Skomielna Biała. Nowa ekspresowa zakopianka powinna być przejezdna w 2021

Adam Mareczek