Turystyka: Komunikacja :Most w Białym Dunajcu odebrany . Inwestycja bez wpływu na korkowanie się Zakopianki

Most w Białym Dunajcu, który oddano do użytku w grudniu 2018 roku dopiero teraz uzyskał komplet dokumentów stwierdzających całkowity odbiór inwestycji przez Inspektorów .Budowa była jedna z największych inwestycji na Podhalu, która wraz z kompleksem węzła poroniańskiego miała rozwiązać problemy komunikacyjne . Korki z Zakopianki jednak nie zniknęły .

Droga Krajowa DK47 czyli słynna zakopianka zyskała w ostatnim czasie dwie potężne inwestycje drogowe. Po pierwsze zmodernizowano zjazdy w tworząc na drodze dwa kluczowe ronda pierwsze w Poroninie , drugie w Białym Dunajcu .

Wielogodzinne korki miały należeć już teraz do przeszłości . Udrożnienie przejazdu w Białym Dunajcu i oddanie mostu, a co za tym idzie likwidacja tzw. wahadła miały rozwiązać problemy komunikacyjne samej zakopianki.

Tymczasem nowe rozwiązania i tak nie zapobiegają zatorom . Teraz według dziennikarzy tygodnika podhalańskiego punktami zapalnymi są; Poronin przy skręcie na Misiagi i Ustup w Zakopanem. To samo źródło podaje, że korek przeniósł się teraz bliżej okolic Zakopanego.

Nowy Most na Białym Dunajcu zastąpił stary wybudowany w 1930 roku .

Nowa przeprawa łukowa bez podpór w nurcie rzeki ma około 58 m długości i 18 m szerokości. Na moście, poza jezdnią, są także obustronne chodniki.

Przebudowano też dojazdy do przeprawy. Obecnie korpus drogi od strony Krakowa zabezpieczają mury oporowe. Przebudowano infrastrukturę tj: sieci wodociągowe, energetyczne i gazowe, kanalizację sanitarną ,urządzenia melioracyjne i hydrologiczne. Powstał system odwodnienia terenu, kanalizacja deszczowa oraz urządzenia podczyszczające. Jest również nowe oświetlenie drogowe.

Redakcja2019Adam Mareczek

Redakcja2019Bartek Bachleda

zdjęcia GDGKiA

konto czerwone
konto czerwone