Turystyka: Komunikacja :Most w Białym Dunajcu odebrany . Inwestycja bez wpływu na korkowanie się Zakopianki

Most w Białym Dunajcu, który oddano do użytku w grudniu 2018 roku dopiero teraz uzyskał komplet dokumentów stwierdzających całkowity odbiór inwestycji przez Inspektorów .Budowa była jedna z największych inwestycji na Podhalu, która wraz z kompleksem węzła poroniańskiego miała rozwiązać problemy komunikacyjne . Korki z Zakopianki jednak nie zniknęły .

Droga Krajowa DK47 czyli słynna zakopianka zyskała w ostatnim czasie dwie potężne inwestycje drogowe. Po pierwsze zmodernizowano zjazdy w tworząc na drodze dwa kluczowe ronda pierwsze w Poroninie , drugie w Białym Dunajcu .

Wielogodzinne korki miały należeć już teraz do przeszłości . Udrożnienie przejazdu w Białym Dunajcu i oddanie mostu, a co za tym idzie likwidacja tzw. wahadła miały rozwiązać problemy komunikacyjne samej zakopianki.

Tymczasem nowe rozwiązania i tak nie zapobiegają zatorom . Teraz według dziennikarzy tygodnika podhalańskiego punktami zapalnymi są; Poronin przy skręcie na Misiagi i Ustup w Zakopanem. To samo źródło podaje, że korek przeniósł się teraz bliżej okolic Zakopanego.

Nowy Most na Białym Dunajcu zastąpił stary wybudowany w 1930 roku .

Nowa przeprawa łukowa bez podpór w nurcie rzeki ma około 58 m długości i 18 m szerokości. Na moście, poza jezdnią, są także obustronne chodniki.

Przebudowano też dojazdy do przeprawy. Obecnie korpus drogi od strony Krakowa zabezpieczają mury oporowe. Przebudowano infrastrukturę tj: sieci wodociągowe, energetyczne i gazowe, kanalizację sanitarną ,urządzenia melioracyjne i hydrologiczne. Powstał system odwodnienia terenu, kanalizacja deszczowa oraz urządzenia podczyszczające. Jest również nowe oświetlenie drogowe.

Redakcja2019Adam Mareczek

Redakcja2019Bartek Bachleda

zdjęcia GDGKiA

konto czerwone
konto czerwone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.