Kolej na Kasprowy Wierch znów czynna

W poniedziałek kolej przeszła przegląd techniczny i została dopuszczona do jazdy przez Transportowy Dozór Techniczny.Standardową procedurę bezpieczeństwa w przypadku każdego nieplanowego zatrzymania pracy kolei uruchomiły ostatnie wydarzdnia.Z powodu rażenia piorunem …