Baca wpadł do ogniska.

W Jaworkach w Pieninach baca podczas wypasu owiec wpadł do ogniska. Meżczyznę w stanie ciężkim, z rozległymi poparzeniami , śmigłowcem LPR przetranspirtowano do krakowskiego szpitala. Ratownicy GOPR, którzy udzielali poszkodowanemu …

Turystyka : Komunikacja:Pieniny: Nie ma kasy na połączenie Pienińskich Parków Narodowych po stronie Polski i Słowacji

Transgraniczne połączenie Pienińskiego Parku Narodowego pod wielkim znakiem zapytania . Wobec wzrostu cen robót w dwa lata stopniały fundusze europejskie do tego stopnia, że jeśli gminy nie dorzucą 4,5 mln zł starostwo będzie musiało wziąć kredyt, albo odwołać inwestycję i zwrócić 5,2 mln zł do europejskiej kasy.