Tunel pod Zakopianką nadal nie jest gotowy.

Zakopianka
Zakopianka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie rozpatruje wniosek włoskiej firmy Astaldi o przesunięcie terminu oddania budowanego tunelu. Wykonawca robót budowlanych tłumaczy, ze prace przeciągnęły się z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych i pandemii.

Przesunięty już z 2020 roku na luty 2022 roku termin znów ma zostać wydłużony o kilka miesięcy, ale póki co GDDKiA nie podjęła jeszcze żadnej decyzji i utrzymuje, że termin : luty 2022 jest nadal aktualny.

Już dziś wiadomo, że zapewnienia ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o Sylwestrowych podróżach tunelem są nieaktualne . Kibice nie przyjadą też tunelami na Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem , teraz okazuje się, ze mogą nie przejechać nawet w marcu 2022, bo tunele są nadal nie gotowe.

Przymnijmy, że zgodnie z umową jaką podpisała GDDKiA z włoskim wykonawcą-Firmą Astaldi : dwa tunele (o długości ok 2 km każdy) w rejonie Lubonia Małego miały być oddane pod koniec 2020 roku, tj po 54 miesiącach. , Koszt robót wyceniono 29 czerwca 2016 roku na prawie miliard złotych. .

Prace nad drążonymi tunelami przeciągnęły się , kiedy przy wylocie portalu południowego ( tej w kierunku Zakopane – Kraków ) trafiono na duży wypływ wody, którego nie odnotowano w trakcie prac geologicznych .Konieczność przeprojektowania tunelu i sprawa wykonania dodatkowych zabezpieczeń spowodowała przesunięcie terminu wykonania zaleconych prac na rok 2022 .Teraz w grę wchodzi nowy , wydłużony termin , Tu stanowiska są rozbieżne . Astaldi oczekuje przesunięcia terminu oddania obiektu o kilka dobrych miesięcy , GDDKiA mówi o kilku tygodniach.

Redakcja2019
Jasiek Hajno
Konto zielone
konto zielone

Koniec złudzeń . Droga pod Tatry z gwarancją korków

Korki fot . Bumper to bumper traffic

Paraliż Zakopianki, mimo inwestycji nie maleje . Każdy długi weekend sprawia, że droga pod Tatry jest kompletnie zatkana. Nadchodzące wakacje, ani prowadzone inwestycje póki co nie rozwiązały problemu szybkiej komunikacji pod Giewont. GDDKiA też nie ma dobrych wiadomości na przyszłość i za korki na drodze szybkiego ruchu w kierunku Tatr i Krakowa obwinia kierowców, bo biją rekordy przepustowości drogi , a to skutkuje zatorami.

Ponoć antidotum na zablokowaną drogę Tatrzańską ma być kolej . Tyle tylko, że czas przejazdu w tym wypadku jest mało atrakcyjny, nawet wtedy, gdy jedziesz ekspresem .Standardowo teraz to 3 h . Za 5-6 lat, kiedy wybudowany zostanie węzeł Podłęże jest szansa na 1,6 h , a ten czas zaczyna konkurować z czasem przejazdu komunikacji publicznej.

Póki co kierowcy mkną pod Tatry i nie chcą wracać do historycznych czasów, kiedy to turyści do Zakopanego jechali ciuchcią i wdychali świeże górskie powietrze spacerując po Krupówkach i górskich szlakach.

Redakcja2019
Adam Mareczek
Konto zielone
konto zielone

Chroń nowotarską strefę relaksu

nowotarska Strefa Relaksu fot. Ula Starzyk

Nowotarska Strefa Relaksu ( 2017)może zniknąć z mapy miasta. Wszystko z powodu obwodnicy, która w pierwszym i drugim wariancie budowy obwodnicy nie omija zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego, Strefa Relaksu nad Białym Dunajcem, która 4 lata temu wygrała w cuglach Miejski Budżet Obywatelski kosztowała 238 tys. zł . Była- według mieszkańców miasta – jedną z najbardziej potrzebnych inwestycji w mieście. Nowotarska Strefa Relaksu wpisywała się idealnie w plan zagospodarowania brzegów potoku Biały Dunajec.

Do 11 czerwca b.r trwają konsultacje społeczne w sprawie przebiegu południowej obwodnicy miasta . Dyskutowane są trzy warianty przebiegu drogi wyznaczone przez projektantów GDDKiA . Tylko wariant trzeci pozwala na uchronienie terenów Nowotarskiej Strefy Relaksu przed całkowitą dewastacją i do głosowania na to rozwiązanie namawiają inicjatorzy obrony Strefy Relaksu w Mieście Nowy Targ.

Redakcja2019
Adam Mareczek
Konto zielone
konto zielone

Trzy warianty południowej obwodnicy Nowego Targu – konsultacje

fot. ula starzyk

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedłożyła do miejskiej konsultacji trzy warianty południowej obwodnicy miasta Nowy Targ. Wszystko w ramach rządowego projektu budowy 100 obwodnic miast. Projekt dla Nowego Targu ma udrożnić komunikację w samym mieście a przede wszystkim wyprowadzić połączenia tranzytowe z Polski przez Białkę Tatrzańską do Jurgowa i na Słowację,

Wariant 1 wpisuje się niemal całkowicie w korytarz pod drogę, który został wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania. Częściowo ingeruje jednak w obszar „Nowotarskiej Strefy Relaksu”, co skutkowałoby przeniesieniem części wyposażenia i zagospodarowania tego terenu w inne miejsce. W pobliżu rzeki Białego Dunajca wariant przebiega nad początkiem istniejącej kładki dla pieszych. Po przekroczeniu rzeki droga zmierza początkowo w kierunku wschodnim, aby na końcowym odcinku dowiązać się do istniejącego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969.Na tym odcinku obwodnica krzyżuje się poprzez przejazd z ul. Lotników i przebiega przez tereny przeznaczone na usługi. Dla tego wariantu nie ma możliwości realizacji skrzyżowania w jednym poziomie, z uwagi na istniejącą klasę drogi oraz realizację postulatu, aby nie ograniczać prędkości (co wymusiłaby lokalizacja skrzyżowania). Na odcinku od km 3+200 do końca wariant ten wpisuje się w istniejący pas drogowy drogi krajowej nr 49 (wpisany także w MPZP)

Wariant 2 prawie w całości omija teren „Nowotarskiej Strefy Relaksu”, co najpewniej nie będzie wymagało jej zmian. Na odcinku przejścia przez rzekę Biały Dunajec planowane jest tak duże oddalenie od istniejącej kładki, że proponowane jest rozwiązanie polegające na zmianie dojść i dojazdów do niej, bez jakiegokolwiek naruszania samego obiektu. Ruch pieszy i rowerowy planowany jest do prowadzenia kładką oraz pod projektowanym obiektem mostowym przy rzece. Wariant ten częściowo wchodzi na tereny przewidziane dla zabudowy usługowej. Obwodnica krzyżuje się bezkolizyjnie z ul. Lotników.

W końcowym odcinku przebiegu wariant 2 dowiązany jest do DK49, ale z uwagi na niekorzystny kąt skrzyżowania istniejącą drogę krajową trzeba przebudować. Na tym odcinku wariant przebiega przez tereny przeznaczone pod zabudowę usługową. Od projektowanego ronda planowana jest także budowa odcinka drogi gminnej, który skomunikuje teren Zakładu Gospodarowania Odpadami oraz składowiska.

– Wariant 3 prawie w całości jest zgodny z korytarzem przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z drobnymi przesunięciami wynikającymi z przyjętych rozwiązań technicznych. W końcowym odcinku przebiegu wariant 3 dowiązany jest do istniejącego przebiegu. Od projektowanego ronda planowana jest także budowa odcinka drogi gminnej, który skomunikuje teren Zakładu Gospodarowania Odpadami oraz składowiska wpisanego w MPZP 

Umowa na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcja programowa dla budowy południowej obwodnicy Nowego Targu została podpisana 15 października 2020 r. Wykonawca ma uzyskać decyzję środowiskową dla inwestycji. Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej planowane jest w sierpniu 2022 r. Koszt robót wokół dokumentacji przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 2 mln 937 tys. zł.

Redakcja2019
Adam Mareczek
Konto zielone
konto zielone

Finisz prac w historycznych tunelach pod Lubaniem w ciągu nowej S7 pod Tatry

S7- tunel fot. GDDKiA

Roboty w przebitych tunelach pod Lubaniem Małym są na finiszu. Prawa komora została całkowicie zabetonowana i wchodzi w fazę wykończeniową , a betonowanie w lewej komorze właśnie wchodzi w fazę realizacji . Termin oddania tunelu to listopad 2021 rok. Wszystko wskazuje na to, że budowlańcy z Włoch i ich polscy podwykonawcy mogą dotrzymać terminu.

S7- tunel fot. GDDKiA

Przypomnijmy, że roboty na tym odcinku ekspresówki pod Tatry (S7) zaczęły się w 2016 roku. Od tego momentu wydrążono już dwa tunele o długości 2,06 km każdy. Pierwszy tunel przebito 23 października 2019 roku , drugi pod koniec kwietnia 2020. Włoska firma Astaldi prowadzi roboty w bardzo trudnym geologicznie ternie tzw. fiszu karpackiego i to właśnie przemieszczające się warstwy skał i skalnego gruzu często spowalniały impet prac.

S7 – tunel fot GDDKiA

Dziś roboty wchodzą w fazę wykończeniową . Kończone są prace konstrukcyjne przy niszach sygnalizacyjnych, wnękach hydrantowych i przejściach poprzecznych pomiędzy tunelami Będą budowane podjazdy oraz kanalizacja i prowadzone rurociągi oraz trasy zasilania i sterowania oraz portale wentylacyjne ( będą wtłaczać do tunelu świeże powietrze. )

Redakcja2019
Adam Mareczek
Konto zielone
konto zielone

Nowy Targ : Promieniste rozprowadzenie dróg pod Tatry , Pieniny i Gorce zagrożone . Kto zawinił ?

Nowy Targ fot. GDDKiA

O budowie nowej Zakopianki do Nowego Targu mówi się tak często jak często mówiono o budowie drogi szybkiego ruchu pod Tatry. W dobie zapadania kluczowych decyzji nikt nie brał pod uwagę rozwiązań alternatywnych . Dziś wiadomo, że na drodze powodzenia projektu budowy Zakopianki do Nowego Targu ( koszt 880 mln złotych)stanął nomen omen szkielet Galerii Podhalańskiej na dokończenie, której nie mają pieniędzy inwestor i właściciel gruntów .

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w fazie projektu zaplanowała właśnie w miejscu , gdzie z gruntów teraz wynurzył się kikut Galerii Podhalańskiej węzeł Nowy Targ Południe, który miał promieniście rozprowadzić drogi , które miały szybko i bezkolizyjnie pozwolić dojechać turystom do Zakopanego i pod Tatry , do Białki Tatrzańskiej i Bukowiny, w Pieniny w Gorce i do Nowego Targu odciążając centrum miasta .

O projekcie mówiono już w latach 90-tych. Budowę trasy szybkiego ruchu w ciągu DK 47 rozpoczęto w czerwcu 2020 . Inwestycja, która ostatecznie ma połączyć Morze i Góry na granicy ze Słowacją według planów ma być gotowa w 2023 roku. Dziś GDDKiA twierdzi, że nie zrealizuje projektu zgodnie z założeniami, bo na drodze do realizacji przedsięwzięcia stanęła Galeria Podhalańska .

Projekt, który powstawał w ciężkich bólach i pod ogromną społeczną presją w końcu pod koniec lat 90-tych był gotów . Wiadomo było, że Zakopiankę w wersji szybkiego połączenia komunikacyjnego zakończy się w Nowym Targu, bo z góralami z Zakopanego nikt dogadać się nie może . Teraz wygląda na to, że w Nowym Targu urzędnicy miejscy zignorowali najbardziej prestiżowy i turystycznie konieczny projekt komunikacyjny i wydali zgodę na budowę Galerii Podhalańskiej, która jak wynika z ostatnich prasowych doniesień nie ma szans na dokończenie.

Nam nasuwa się kilka bardzo istotnych pytań :

  • Kto jest odpowiedzialny za wydanie pozwolenia na budowę tak wielkiego obiektu – Galeria Podhalańska w planowanym ciągu komunikacyjnym DK 47 ?
  • Czy GDDKIA wobec zaistniałej sytuacji podjęła negocjacje z właścicielem gruntu, który wybudował szkielet Galerii Podhalańskiej, ale nie ma zaplecza finansowego na jej dokończenie ?
  • Jak cała sytuacja , o której jako pierwsza napisała Gazeta Krakowska ma się do inwestycji realizowanych w Nowym Targu i tu mamy na myśli budowaną obwodnicę Nowy Targ Południe i Wschód . ?
Redakcja2019
Adam Mareczek
Konto zielone
konto zielone

Zakopianka z utrudnieniami

Dziś , tj 23 ,o9 2020 rozpoczyna się remont Drogi Krajowej ( DK47) w Nowym Targu na odcinku Niwa. Wymiana nawierzchni kosztować będzie 550 tys. zł

W tym rejonie Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ( GDDKiA) , przy użyciu ciężkiego sprzętu , będzie prowadzić roboty w dzień . Utrudnienia w ruchu trwać będą aż do 29 ,09 br.

Redakcja2019
Jasiek Hajno
Konto zielone
konto zielone

Uwaga na S7 .Zakopianka z utrudnieniami.

21 września br, w poniedziałek Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaczyna remont nawierzchni drogi krajowej ( DK)28 na odcinku skrzyżowania DK 28 z krajową S7 w Skomielnej Białej.

Wyżej wymieniona inwestycja spowoduje utrudnienia w ruchu. Na węźle S7 z tzw. ” starą zakopianką” zostanie wprowadzony ruch wahadłowy Konfliktowy odcinek można ominąć jadąc ” starą zakopianką ” Zgodnie z harmonogramem utrudnienia w ruchu potrwają do czwartku 24 września tego roku,

Redakcja2019
Józek Batkiewicz
Konto zielone
konto zielone

Zakopianka w Nowym Targu ciągle w toku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała zdjęcia lotnicze dokumentujące postęp prac na placu budowy nowej zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu. . Wykopy trwają niemal na całej długości ponad 16 kilometrowego odcinka Ten docinek Zakopianki według planów ma zostać zakończony jesienią 2023 roku. inwestycja kosztować będzie 880 milionów złotych.

W ramach inwestycji powstaną cztery węzły drogowe: w Obidowej, Klikuszowej i dwa w Nowym Targu. Projektowana zakopianka zakończy się za Nowym Targiem, na granicy z gminą Szaflary. Wybudowane zostaną 22 obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, estakady. Wykonawca, Firma Intercor z Zawiercia ma zrobić także drogi obsługujące tereny przyległe, infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, a także kanalizację, odwodnienie, ekrany akustyczne, czy przejścia dla zwierząt przy nowej szosie. Szosa nie będzie trasą ekspresową, ale będzie miała zbliżone do niej parametry.

Redakcja2019
Jasiek Hajno
konto czerwone
konto czerwone

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrywa umowę z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień- Naprawa

Fot. GDDKIA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ( GDDKIA) zerwała umowę na budowę odcinka trasy S7 Lubień-Naprawa. Powód?…Konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING nie prowadziło wymaganych prac.

Problemy finansowe wykonawcy nasiliły się po zakończeniu zimowej przerwy, która trwała do 15 marca 2020 roku. Od tego czasu nie wrócił do prac w pełnym zakresie mimo wielu monitów ze strony zleceniodawcy – wynika z informacji opublikowanej przez GDDKiA.

Zdaniem GDDKIA konsorcjum nie reagowało na próby mobilizacji i od wiosny 2020 r. nie wprowadziło na teren budowy odpowiedniej liczby pracowników oraz sprzętu. Dlatego po wielu próbach uporania się z niekorzystną sytuacją umowa na wykonanie zlokalizowanego w powiecie Suskim województwa małopolskiego odcinka drogi została zerwana.,

17 lipca br. w opublikowanym komunikacie prasowym GDDKiA informuje, że podwykonawcy firm IDS-BUD i ALTIS-HOLDING zaczęli się do niej zgłaszać bezpośrednio, alarmując, że nie otrzymują należnego wynagrodzenia. Łącznie zadłużenie może sięgać kwoty 23 milionów złotych – mimo spłacenia poprzednich 20 milionów bezpośrednio podwykonawcom przez GDDKiA.,

O problemach z uzyskaniem zapłaty za usługi podwykonawcy mówili już w 2019 roku, ale do tej pory urząd odpowiedzialny za nadzór nad budową autostrad miał nadzieję na pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji.,

Rządowa agencja zawiadomiła, że przez ten czas podjęła wiele bezskutecznych prób rozwiązania problemu. Zgodnie z klauzulą umowy wielokrotnie wzywała wykonawcę robót do poprawy i wykonania szeregu określonych prac. Termin wypełnienia tych zobowiązań został określony na 10 czerwca 2020 roku.

Fiasko negocjacji

.Opóźnienia narastały, postępów prac było brak a nieprawidłowości w rozliczeniach postępowały. Ostatecznie konsorcjum zostały naliczone kary w wysokości 27 milionów złotych. To jednak nie kończy listy roszczeń GDDKiA względem wykonawcy prac.

I co dalej?

Odcinek S7 Lubień-Naprawa jest częścią większej inwestycji – budowy drogi ekspresowej na trasie Lubień-Rabka Zdrój. Bez tego odcinka trasa nie zostanie ukończona i oddana do ruchu.

Obecnie jeszcze nie wiadomo, kto ostatecznie przejmie realizację inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej .unijna dotacja przekracza kwotę 1,32 miliarda złotych.

Redakcja2019
Adam Mareczek
konto czerwone
konto czerwone