Unia Europejska daje wolną rękę państwom dążącym do regulacji najmu krótkoterminowego

Każde państwo członkowskie może wprowadzić  odrębny system uzyskiwania zezwoleń na krótkoterminowe wynajmowanie mieszkań, a tym samym ograniczyć liczbę usługodawców – wynika z analizy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ( TSUE) , …